Σκοπός της μουσικό-κινητικής αγωγής, είναι να μάθει το παιδί να ακούει το «ρυθμό» της μουσικής, να κινείται πάνω στο ρυθμό, να γυμναστεί με απλές κινήσεις, να μάθει να λειτουργεί σαν μέλος μιας ομάδας, να πειθαρχεί, να χρησιμοποιεί τη φαντασία του, να στέκεται όμορφα και να αποκτήσει χάρη.

Στην ηλικία των 4-6 χρόνων, το παιδί θα πρέπει να γνωρίσει την κίνηση και το ρυθμό, με ένα τρόπο διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό.

Τα παιδιά μαθαίνουν ασκήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν
α) με το σωστό στήσιμο του σώματος,
β) με την ευλυγισία του σώματος,
γ) με το δυνάμωμα των μυών,
δ) με ασκήσεις ισορροπίας,
ε) με ασκήσεις αλκτικότητας,
στ) γνωριμία με τις στροφές.

Ο τρόπος διδασκαλίας έχει σαν βάση το παιχνίδι και τη δημιουργία εικόνων και ιστοριών. Αυτή η μέθοδος θεωρείται ως η καλύτερη δυνατή έτσι ώστε το παιδί να μάθει τις βασικές αρχές της κίνησης και να γνωρίσει τις δυνατότητες που έχει το σώμα, με ένα τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό.