Προήλθε από την απλούστευση του κλασικού μπαλέτου. Κινείται ελεύθερα χωρίς να υπαγορεύεται από την αυστηρότητα των κανόνων του κλασικού. Χρησιμοποιεί ελεύθερη μουσική, αλλά κατά κύριο λόγο λυρικά κομμάτια, μπαλάντες ή έντεχνα ελληνικά. Τον χαρακτηρίζει η χαλαρότητα και η ελευθερία των κινήσεων, καθώς και η εκφραστικότητα – τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα.

Είναι χορός χωρίς καθορισμένο βηματολόγιο και σκοπός των χορογραφιών είναι να εκφραστούν συναισθήματα ή καταστάσεις μέσα από την κίνηση του σώματος. Μπορεί να πάρει μορφή από θεατρική μέχρι και λυρική και είναι χορός που απαιτείται η συνέχεια.

Χορεύεται ατομικά, σε ντουέτα και ομαδικά, χρησιμοποιεί μεγάλο χώρο και κινείται  και στο πάτωμα. Δίνει την δυνατότητα στους μαθητές – πέρα από τις χορογραφίες- να προσθέσουν το δικό τους στυλ και να αυτοσχεδιάσουν σε περισσότερο προχωρημένο επίπεδο.

Η προθέρμανση του περιλαμβάνει stretching (ανοίγματα) σε μεγάλο βαθμό, ενδυνάμωση κοιλιακών και ποδιών, στροφές, καθώς και χαλάρωση των μελών του σώματος. Υπάρχουν συστήματα και τεχνικές όπως, Release, Grahaum, Cuningham και του ISTD Modern Theater καθώς και η ελεύθερη. (* χρησιμοποιούμε κυρίως τις 3 τελευταίες)