Κάντε την ομορφότερη τέχνη, την τέχνη του χορού επάγγελμα!!!

Στη σχολή μας επί 21 χρόνια δημιουργούμε επαγγελματίες δασκάλους υψηλού επιπέδου γνώσεων, μεθοδολογίας και τεχνικής κατάρτισης. Τα πτυχία είναι αναγνωρισμένα από τον επίσημο Ελληνικό φορέα το Ε.Σ.Χ.Ε (Εθνικό Συμβούλιο Χορού Ελλάδος) και τον επίσημο παγκόσμιο φορέα το W.D.D.S.C. (World Dance and Dance Sport Council).

Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους εκπαιδευτές, οι οποίοι εκτός από το βηματολόγιο, την τεχνική και τη γνώση του ρυθμού, μαθαίνουν στον υποψήφιο επαγγελματία πως δημιουργούνται οι χορογραφίες και τρόπο διδασκαλίας.

Μετά από 21 χρόνια εμπειρίας στην δημιουργία και διοίκηση κορυφαίων σχολών χορού στη Θεσσαλονίκη (Gene Kelly, Dance Club International), δημιουργήσαμε την DANCE STAGE, για να αποτελέσει υπόδειγμα σχολής χορού σε ότι αφορά το επίπεδο, το ήθος και κυρίως την αγάπη για την πιο όμορφη τέχνη στον κόσμο, την τέχνη του χορού!!!